امروز: دوشنبه 25 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی
تبادل لينک رايگان - تبادل لينک رايگان

مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها دسته: روانشناسی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 237 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

خرید

مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

مقدّمه

غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه می‏باشد. در این زمینه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوق‏دانان می‏باشد كه محور بحث این پژوهش را تشكیل می‏دهد. اول. با توجه به برداشت‏های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندكی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یك از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می‏شود. هدف بحث به طور مشخص این است كه دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه كه اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اینكه ممكن است از زمان غصب تا زمان ادای حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بكشد و مراحل گوناگونی بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قیمتی داشته باشد كه نسبت به قیمت زمان غصب، كمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است كه در مرحله‏ای كه غاصب باید قیمت مال تلف‏شده را به مالك بپردازد كدام قیمت را باید ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ یعنی مالك مال تلف‏شده ـ به نحو احسن جبران شود؟

ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود كه بدانیم ممكن است در بعضی از مراحل، روند نزولی كاهش قیمت به گونه‏ای باشد كه قمیت كالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعكس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد كه به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع

حق مالك را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عكس، تكلیف چیست؟ پیشینه این بحث در میان آثار فقهای متقدم و متأخر دیده می‏شود، اما به صورت جامع، اثری در این زمینه دیده نمی‏شود. مقاله پیش‏رو با هدف دست‏یابی به راهكاری مناسب نسبت به جمع میان حق مغصوب‏منه و غاصب و تأمین عدالت قضایی و برگزیدن قول ارجح با روش كتابخانه‏ای و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأی مقتضی را اتخاذ نموده است.

تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یوم‏الرَّد

به دلیل اینكه تصور واضحی از موضوع داشته باشیم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان ادای حق مالك به این ترتیب است:

1-روز غصب؛ 2. روز حكم قاضی به محكومیت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز نایاب شدن مثل (در اموال مثلی)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و ادای حق مالك.

همان‏گونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر یك از مراحل مذكور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شدید قیمت‏ها وجود داشته باشد. در اینجاست كه آنچه مطرح شد موضوعیت می‏یابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت یكی از این قیمت‏ها مطرح می‏گردد. برای چاره‏جویی و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم كرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر كدام روی قیمت زمان خاصی تأكید كرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نكته آخر اینكه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بكله عموما هر یك از فقها با توجه به مشربی كه داشته‏اند، صرفا در باب غصب اشاره‏ای به نظر موردپسند خود نموده و حداكثر جمله‏ای را هم در تعلیل انتخاب خود آورده‏اند. طبیعی است كه در این صورت جمع‏آوری یكنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏ای نخواهد بود.

مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری

  در قانون مدنی ایران و در ماده 307 قانون مدنی استیفاء به عنوان یكی از موجبات ضمان قهری آمده است و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت كه این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی كه قانون مدنی به آنها اشاره كرده است متفاوت می باشد.

تفاوت میان غصب و استیفاء

چنان آشكار است كه جای تردید و ابهامی باقی نمی گذارد. در استیفاء شخصی كه مال یا عمل او مورد بهره برداری قرار می گیرد  یا خود اقدام می كند و یا استفاده به اذن او انجام می گیرد، در حالی كه عدوان یكی از عناصر مهم غصب است و استیلایی كه بر مبنای رضا و اذن مالك باشد تحت این عنوان قرار نمی گیرد. همان گونه كه ماده 308 قانون مدنی غصب را چنین تعریف می نماید : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است» .  پس غصب قاهرانه و نامشروع است،[1] اما استیفاء به قهر و غلبه نیست، بلكه مستوفی( به استیفاء كننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.) باید مأذون باشد.

 تفاوت استیفاء با اتلاف

مستوفی، چیزی را تلف یا ناقص نمی كند و فقط از منافع مال یا كار دیگری سود می برد.[2]

چنانكه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[3] استیفاء بر دو قسم است: یك نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.

قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان كرده است:

هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

مانند اینكه شخصی، كارگری را كه در خیابان آماده به كار بوده است را با اتومبیل خود سوار كند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینكه با او قراردادی ببندد.

ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه كسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود كه إذن در انتفاع مجانی بوده است.

در هر حال استیفاء كننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می كند كه شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد.

برعكس اتلاف كه شخص، مال غیر را اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف كرده یا ناقص و معیوب نموده است.


[1] كاتوزیان، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق كنونی »، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، ص265

[2] اجمیری، امیر تیمور؛ « حقوق مدنی 4 » ، انتشارات موسسة فرهنگی آفرینه ،  پاییز 1375 ، چاپ اول  ، ص 152

[3] مواد 336 و 337 قانون مدنی

فهرست مطالب. ‌ج

مقدّمه. 1

تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یوم‏الرَّد. 2

مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری. 3

تفاوت میان غصب و استیفاء. 3

تفاوت استیفاء با اتلاف. 3

مقایسه استیفاء و تسبیب. 4

ضمان قهری. 7

ضمان معاوضی. 9

ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف. 10

ارکان ضمان. 12

شرایط صیغه. 12

شرایط ضامن، مضمون‌له ومضمون‌عنه. 13

شرایط مضمون‌به. 13

تعریف مال مثلی. 14

تعریف منسوب به مشهور. 14

2-نظریه قیمت روز تلف شدن مال. 23

4-نظریه روز نایاب‏شدن مال مثلی. 26

5-نظریه قیمت روز مطالبه مالك. 27

6-نظریه قیمت روز حكم‏قاضی‏به محكومیت غاصب. 28

7- نظریه قیمت یوم‏الاقباض. 29

تعریف مال قیمی. 31

كیفیت ضمان در غصب اموال قیمی. 32

2- نظریه قیمت روز تلف شدن مال.. 34

نتیجه‏ گیری36

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها , مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها , ضمان غصب با سایر ضمان ها , پابان نامه ضمان غصب با سایر ضمان ها , پروژه ضمان غصب با سایر ضمان ها , بررسی ضمان غصب با سایر ضمان ها , مبانی ضمان غصب با سایر ضمان ها

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر