امروز: دوشنبه 25 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی
تبادل لينک رايگان - تبادل لينک رايگان

مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین دسته: علوم انسانی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 287 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

فهرست مطالب

1-1- بیان مسئله. 1

1-2- فرضیه های تحقیق. 11

1-3- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. 12

1-3-1- خودافشایی هیجانی. 12

1-3-2- افسردگی. 12

1-3-3- شادی. 13

1-3-4- حسادت. 13

1-3-5- اضطراب. 13

1-3-6- خشم. 14

1-3-7- آرامش. 14

1-3-8- بی حسی. 14

1-3-9- ترس. 14

1-4- اهداف پژوهش. 15

1-4-1- اهداف کلی. 15

1-4-2- اهداف اختصاصی. 15

2-1 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 17

3-1- روش تحقیق. 26

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری. 26

3-3- روش اجرا. 26

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 27

3-5-1- مقیاس خودافشایی هیجانی. 27

4-1- آمار توصیفی. 30

4-2- آمار استنباطی. 36

بحث و نتیجه گیری. 58

محدودیت های پژوهش. 59

پیشنهادات. 60

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین است که جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل از ناحیه 1 در سال 1392 می باشد. نمونه آماری مطالعه 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) می باشد که در 4 گروه 30 نفری (هر گروه 15 دختر و 15 پسر) تحت عناوین فاقد پدر، فاقد مادر، فاقد والدین و واجد والدین قرار می گیرند .ابزار این پژوهش مقیاس خودافشایی هیجانی که در سال 1997 توسط اسنل[1]، برای سنجش میزان تمایل افراد به افشای هیجاناتشان ایجاد شد،می باشد . نتایج پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمد بین این متغیر ها در بین کودکان واجد و فاقد والدین ، تفاوت معناداری وجود ندارد. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون افراد فاقد و دارای والدین نشان میدهد میزان افسردگی،حسادت، اضطراب،خشم،بی حسی و ترس در کودکان فاقد والدین بالا گزارش شده است.

کلمات کلیدی: خود افشایی هیجانی- کودکان فاقد سرپرست. کودکان دارای سرپرست


[1] Esnell

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین , مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین , خود افشایی هیجانی , کودکان فاقد سرپرست , کودکان دارای سرپرست

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر